தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

10.5.12

TET வினா விடை - அறிவியல் - பொது 8.

* எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது - ஆவியாதல்

* பொருட்களின் நிலை மாறுவது - இயக்கம்

* கடல் நீர் ஆவியாதல் - வெப்பம் கொள்வினை

* நொதித்தல் நிகழ்வின் மோது வெளிப்படும் வாயு - கார்பன் -டை-ஆக்ஸைடு

* கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை - ஆவியாதல்

* மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் - காப்பர் சல்பேட்

* ஒர் இயற்பியல் மாற்றத்தின்போது - பொருள்களின் மூலக்கூறுகள் மாற்றமடைவதில்லை

* பால், தயிராக மாறும் மாற்றம் - மித வேகமாற்றம்

* மண்ணெண்ணெயில் நனைக்கப்பட்டத்துணி எரிதல் நிகழ்வு - அதிவேகமாற்றம்

* ரவையில் கலந்தூள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை - காந்தப்பிரிப்பு முறை

* துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் - இரும்பு ஆக்ஸைடு

* எரிமலை வெடிப்பு என்பது - கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம்

* உணவு கெடுதல் எவ்வகை மாற்றம் - விரும்பத்தகாத மாற்றம்

* மின்சூடேற்றி இயங்குதல் எவ்வகை மாற்றம் - இயற்பியல் மாற்றம்

* ஊஞ்சல் விளையாட்டில் சுழலும் வீரரின் இயக்கம் - வட்ட இயக்கம்

* இரு நிலைகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுகிய தொலைவு - இடப்பெயர்ச்சி

* நியூட்டன்/மீட்டர்2 என்பது - பாஸ்கல்

* அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் வாய்பாடு - விசை/பரப்பு

* துப்பாக்கியில் அழுத்தப்பட்ட சுருள்வில் பெற்றிருப்பது - நிலை ஆற்றல்

* இரசமட்டத்தில் நிரப்பப்பட்டுள்ள திரவம் - ஆல்கஹால்

* அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி - போர்டன் அளவி

* டார்ச் மின்கலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்

* வேலையை அளக்க உதவும் வாய்ப்பாடு - விசை X நகர்ந்த தொலைவு

* கூட்டு எந்திரத்திற்கு எ.கா - மின் உற்பத்தி

* ஆதாரப்புள்ளிக்கும் திறனுக்கும் இடையில் பளு இருப்பது - இரண்டாம் வகை நெம்புகோல்

* நெம்புகோலைத் தாங்கும் புள்ளி - ஆதாரப்புள்ளி

* எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது - நெம்புகோல்

* ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அப்பொருளை நகர்த்தினால் அச்செயல் - வேலை

* இரட்டைச் சாய்தள அமைப்பைக் கொண்டது - ஆப்பு

* ஈர்ப்பியல் விசையைக் கண்டறிந்தவர் - சர்.ஐசக்.நியுட்டன்

* கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது - மின்னூட்ட விசை

* பாரமனியில் திரவமாகப் பயன்படுவது - பாதரசம்

* விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவது - சூரிய மின்கலம்

* தாவரங்களில் ஒளிச் சேர்க்கையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்

* தற்சார்ப்பு உணவூட்டம் என்பது - தானே தயாரித்தல்

* ஆடு ஒரு - தாவர உண்ணி

* புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் துலங்கலைத் தரும் தாவரம் - பிரையோஃபில்லம்

* தமிழ் நாட்டில் காற்றாலை மின் நிலையம் உள்ள இடம் - ஆரல் வாய்மொழி

* பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் - கியர்கள்

* எதில் நிலையாற்றில் உள்ளது - நாணேற்றப்பட்ட வில்

* நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் - ஆர்க்கிமிடிஸ்

* தனித்த கப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் - முதல் வகை


* கார்களில் உள்ள ஸ்டியர்ங் அமைப்பு எந்த வகை எந்திரம் - சக்கர அச்சு

* சக்தி தரும் உணவுச் சத்து - கார்போஹைட்ரேட்

* அகாரிகஸ் பெற்றுள்ள உணவூட்டம் உடையது - பிளாஸ்மோடியம்

* ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் உடையது - பிளாஸ்மோடியம்

* விழுங்கும்முறை உணவூட்டம் கொண்டது - அமீபா

* அனைத்து உண்ணிக்கு உதாரணம் - மனிதன்

* ஊன் உண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு - சிங்கம்

* தாவர உண்ணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - யானை

* ஒளிச்சேர்க்கைக்குத் தேவையானது - பசுங்கணிகம்

* விலங்குகளால் நிகழ்ந்த இயலாத நிகழ்வு - ஒளிச்சேர்க்கை

நன்றி:

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்