தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

மாவட்ட நிர்வாகிகள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம்

மாவட்டத் தலைவர்

திரு. R. ஹெர்பர்ட் ராஜாசிங், செல்: 9442001898

மாவட்டச் செயலாளர்

திரு. M. எட்வின் பிரகாஷ், செல்: 9789743808

மாவட்டப் பொருளாளர்

திரு. T. செல்வராஜ் , செல்: 9944443763

மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர்

திரு. P. D. திவாகரன் பிள்ளை, செல்: 9487187867

மாவட்டத் தலைமையிடச் செயலாளர்

திரு. F. பால் செபாஸ்டின், செல்: 9345047650

மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர்

திருமதி. R. சுஜா ரோஸ் ரெக்ஸிலின், செல்: 9442905124

மாவட்டத் துணைத் தலைவர்

திரு. S. மரிய ஜாண் டெல்லஸ், செல்: 9789439029
மாவட்ட இணைச் செயலாளர்

திரு. R. கிறிஸ்டல் ஜார்ஜ், செல்: 9486955949
.

பிரபலமான இடுகைகள்