தஇஆச-வின் தகவல்களை செல்பேசியில் பெற்றிட, தங்கள் செல்பேசியில் JOIN tiasnews எனத் தட்டச்சு செய்து 09219592195 என்ற எண்ணுக்கு சேதி அனுப்புங்கள்

5.8.15

பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியுயர்வு: தேர்ந்தெடுக்கப்படாதோர் பட்டியல் - ஆங்கிலம்

Panel - Sec. Gr to BT Eng cancei List 01-01-2015.pdf

பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியுயர்வு: தேர்ந்தோர் இறுதி பட்டியல் - ஆங்கிலம்

B.T.English ...... Final Panel 01-01-2015.pdf

2.8.15

மாறுதல் விண்ணப்பப் படிவம்


பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு நெறிமுறைகள் திருத்தம் - பள்ளிக் கல்விச் செயலரின் கடிதம்

பிரபலமான இடுகைகள்

இணைய தொலைக்காட்சி