தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

2.10.16

உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் - கர்ப்பிணி பெண்கள்,பாலூட்டும் தாய்மார்கள்,புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேர்தல் பணியிலிருந்து விலக்கு - ஆணை


உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் - ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம் & மாவட்ட ஊராட்சித் தேர்தல்கள் நடைபெறும் நாட்கள் விபரம்

உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் - நகராட்சி & பேரூராட்சி தேர்தல் நடைபெறும் நாட்கள் விபரம்

Card

2.9.16

பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியுயர்வு - இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் - புவியியல்

Bt Promotion Pannel (Final) Geography 2016

பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியுயர்வு - இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் - வரலாறு

Bt Promotion Final Pannel History 2016

பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியுயர்வு - இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் - கணிதம்

Final Panel 01-01-2016 SGT to BT Maths

பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவியுயர்வு - இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் - ஆங்கிலம்

BT ENG Final Panel 2.9.2016

பிரபலமான இடுகைகள்