தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

4.7.12

விலையில்லாத நோட்டுப் புத்தகங்கள் விவரம்

வகுப்புகளுக்கு தகுந்தாற்போல் நாற்பது பக்கம், 80 பக்கம், 196 பக்கம், ஓவிய நோட்டுப் புத்தகம், கணித செய்முறை வடிவியல் மற்றும் கணித வரைபட நோட்டுப் புத்தகம், கட்டுரை நோட்டுப் புத்தகம் ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன.

முதல் பருவத்தை பொருத்தவரை,
  • 1ம் வகுப்பிற்கு 7 நோட்டுகள், 
  • 2ம் வகுப்பிற்கு 7 நோட்டுகள், 
  • 3ம் வகுப்பிற்கு 8 நோட்டுகள், 
  • 4ம் வகுப்பிற்கு 8 நோட்டுகள்,
  • 5ம் வகுப்பிற்கு 10 நோட்டுகள், 
  • 6,7 வகுப்புகளுக்கு 11 நோட்டுகள், 
  • 8ம் வகுப்பிற்கு 10 நோட்டுகள் 
வழங்கப்படும் என, தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

9,10 வகுப்புகளுக்கு, முறையே 11 மற்றும் 10 நோட்டுப் புத்தகங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

நன்றி:

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்