தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

13.12.12

மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவேண்டும்: ஆசிரியர்களுக்கு ஜெ. அறிவுரை

மாணவ‌- மாண‌விய‌ர்க‌ள் இடையே த‌ன்ன‌ம்‌பி‌‌க்கையை ஏ‌ற்படு‌த்த வே‌ண்டு‌ம். சவால்களை சமாளிக்கும் ‌திறமையை மாணவ‌ர்க‌‌ள் இட‌த்‌திலே உருவா‌க்க வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று‌ம் ஆ‌சி‌‌ரிய‌ர்களு‌க்கு முத‌ல்வ‌ர் ஜெயல‌லிதா அ‌றிவுரை கூறியுள்ளார்.

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களு‌க்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் இன்று நடைபெ‌ற்றது. இ‌ந்த விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர் ஜெயலலிதா, அவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்கிப் பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:
ஆ‌சி‌ரிய‌ர் ப‌ணி எ‌ன்பது அற‌ப்ப‌ணி, த‌ன்னலம‌‌‌ற்ற ப‌ணி, சீ‌ரிய ப‌ணி. ஆ‌சி‌ரிய‌ர் ப‌ணி எ‌ன்பது வெறு‌ம் க‌ல்‌வியை ம‌ட்டு‌ம் போ‌தி‌ப்பது ம‌ட்டும‌ல்ல, ஒழு‌க்க‌த்தை, ப‌ண்பை, பொது அ‌றிவை, ஆ‌ன்‌மீக‌த்தை மாணவ - மாண‌விய‌ர் இடையே எ‌டு‌த்து‌ச் செ‌ல்லு‌ம் ப‌ணி. வரு‌ங்கால ச‌‌ந்த‌தி‌யினரு‌க்கு வ‌ழிகா‌ட்டு‌ம் ப‌ணியை ‌நீ‌ங்க‌ள் மே‌ற்கொ‌ள்ள இரு‌க்‌‌கி‌றீ‌ர்க‌ள். கரையா க‌ல்‌வி‌‌ச் செ‌ல்வ‌‌த்தை க‌ற்று‌க் கொடு‌க்க இரு‌க்‌கி‌றீ‌ர்க‌ள்.

எ‌ந்த ஒரு தொ‌‌ழி‌லிலும் த‌ன்‌னிட‌‌ம் வேலை செ‌ய்பவ‌ர் த‌ன்னை‌விட வள‌ர்‌ச்‌சி பெறுவதை எ‌ந்த முதலா‌ளியு‌ம் ‌விரு‌ம்ப மா‌ட்டா‌ர். ஆன‌ா‌ல் த‌ன்‌னிட‌ம் ப‌யிலு‌ம் மாணவ‌ர் புக‌ழ் பெறுவதை ஆ‌சி‌ரிய‌ர் பெரும‌க்க‌ள் க‌ண்டு இ‌ன்புறுவ‌ர். அ‌ப்படி‌‌ப்ப‌ட்ட உ‌‌ன்னதமாக ப‌ணி ஆ‌சி‌ரிய‌ர் ப‌ணி. மாணவ‌ர்க‌ளி‌ன் ஆ‌ற்ற‌ல்களை வெ‌ளி‌ப்படு‌த்து‌ம் ப‌ணி ஆ‌சி‌ரிய‌ர் ப‌ணி. மாணவ‌ர்க‌ளி‌ன் ஆ‌ர்வ‌த்தை ஊ‌க்க‌ப்படு‌‌த்து‌ம் ப‌ணி ஆ‌சி‌ரிய‌ர் ப‌ணி. இ‌ப்படி‌ப்ப‌ட்ட பொறு‌ப்பு‌ள்ள ப‌ணியை ‌நீ‌ங்களெ‌ல்லா‌ம் ‌திற‌ம்பட செய‌ல்ப‌ட்ட வே‌ண்டு‌ம்.

எ‌ந்த சா‌வ‌ல்களையு‌ம் எ‌தி‌ர்கொ‌ள்ளு‌ம் ‌திறமையை மாணவ‌ர்க‌‌ள் இட‌த்‌திலே உருவா‌க்க வே‌ண்டு‌ம். மாணவ‌- மாண‌விய‌ர் இடையே த‌ன்ன‌ம்‌பி‌‌க்கையை ஏ‌ற்படு‌த்த வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று ஜெயல‌லிதா அ‌றிவுரை கூ‌றினா‌ர்.

நன்றி:


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்