தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

9.11.12

ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஆலோசனை பெட்டி: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் சென்னை-6

ந.க.எண். 111701/எம்/இ1/2012, நாள். 11.2012.


பொருள்:- பள்ளிக் கல்வி-அனைத்துவகை பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு நன்னெறி போதனை வழங்க கோருல் – ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஆலோசனை பெட்டி (Suggestion Box) வைத்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தல் சார்ந்து.

பார்வை:- சென்னை-6, தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். ந.க.எண். 111701/எம்/இ1/2012, நாள். 10.02.2012 மற்றும் 13.02.2012.

மேற்காணும் பொருள் சார்ந்து பார்வையில் காணும் செயல்முறைகளின் தொடர்ச்சியாக அனைத்து வகை பள்ளி மாணவ / மாணவியர்களுக்கு நன்னெறி போதனைகள் வழங்கும் பொருட்டு அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதில் 6-வது வழிகாட்டு நெறிமுறையில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஆலோசனைப் பெட்டி (Suggestion Box) ஒன்று வைத்து மாணவ / மாணவிகள் தங்களின் குறை / நிறைகளையும் மற்றும் பிரச்சனைகளையும் தெரிவிக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேற்குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறையை அனைத்து வகை மாணவ / மாணவியர்கள் தவறாது பின்பற்ற செய்ய வேண்டும் என அனைத்து தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் அறிவுறுத்துமாறு மீண்டும் அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேற்குறித்த நடவடிக்கை விவரத்தினை அனைத்து தலைமை ஆசிரியர்களிடமிருந்து பெற்று உடன் இவ்வியக்ககத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ஒம்/-. கு. தேவராஜன்,
பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர்.

பெறுநர்
அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள்.

நகல்
அரசு செயலாளர்,
பள்ளிக் கல்வித் துறை,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை-9. – அவர்களுக்கு தகவலுக்காக பணிந்தனுப்பப்படுகிறது.
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்