தஇஆச-வின் மாத இதழ் "இடைநிலை ஆசிரியர் குரல்" படித்துவிட்டீர்களா? ஆண்டு சந்தா ரூ. 100/- மட்டுமே. பணவிடை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: ம. எட்வின் பிரகாஷ், ஆசிரியர் - “இடை நிலை ஆசிரியர் குரல்” கவின் இல்லம், எண்ணெய் கூட்டுறவு சங்கம் அருகில், ஆசாரிபள்ளம் அஞ்சல், கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அ. கு. எண் - 629 201.

13.3.14

மூன்றாம் பருவ தொகுத்தறித் தேர்வு கால அட்டவணை


3rd Term Summative Assessment Examination

Standards VI to VIII   (10 a.m to 12.30 p.m)

DATE
DAY
SUBJECTS
3.04.2014
Thursday
Language
8.04.2014
Tuesday
English
10.04.2014
Thursday
Mathematics
11.04.2014
Friday
E.V.S/P.E.T
15.04.2014
Tuesday
Science
16.04.2014
Wednesday
Social Science


Standards IX   (2.00 p.m to 4.30 p.m)

DATE
DAY
SUBJECTS
3.04.2014
Thursday
Language Paper I
8.04.2014
Tuesday
Language Paper II
9.04.2014
Wednesday
English Paper I
10.04.2014
Thursday
English Paper II
11.04.2014
Friday
Mathematics
12.04.2014
Saturday
E.V.S/P.E.T
15.04.2014
Tuesday
Science
16.04.2014
Wednesday
Social Science

Practical Examination for Standard IX  should be conducted before 25th of March 2014.
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்